Què és un ictus


Un ictus és una malaltia aguda ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell. Ictus és el nom cientific del que vulgarment és conegut amb diferents noms: feridura, apoplexia, vessament cerebral, trombosi i altres. Cada ictus és diferent i la gent que el pateix està afectada de formes diferents.

Els símptomes que tenen les persones amb ictus depenen de la zona y el volum del cervell afectats i de l'estat general de salut. Poden produir diferents graus de discapacitat que necessitin rehabilitació.
Quan l'afectació dura menys de 24 hores, parlem d'un ictus transitori. La majoria remeten en menys d'una hora.


Quins són els simptomes més freqüents?
  • Debilitat que afecta un costat del cos
  • Pèrdua de visió en un ull o pèrdua de visió parcial en tots dos ulls
  • Pèrdua o dificultat de la parla
  • Pèrdua de força o paràlisi en un costat del cos i/o de la cara 
  • Pèrdua de sensibilitat en un costat del cos i/o de la cara
  • Inestabilitat, desequilibri i incapacitat per caminar
  • Mal de cap molt intens o sobtat, no habitual

És molt freqüent  l'ictus?

L'ictus constitueix un dels principals problemes de salut pública al nostre país i a tot el món. A Catalunya, cada 45 minuts es produeix un ictus, mes de 15.000 persones tenen un ictus cada any a Catalunya.

L'ictus és la primera causa de mort en dones (sobretot en dones d'edat avançada), és la primera causa mèdica de discapacitat i la segona causa de demència.


Quins són els principals factors de risc de patir un ictus?

Les malalties que augmenten el risc d'ictus son la hipertensió arterial, la diabetes, el colesterol elevat (anomenat dislipèmia), les malalties del cor i l'obesitat.

També el tabac i el consum excessiu d'alcohol són factors de risc de patir un ictus.